ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

Народно Читалище "Тодор Пеев - 1871"
Танцов ансамбъл

През 1946 год. към читалището се създава танцова трупа с ръководител Николай Дочев, прераснала през годините в танцов ансамбъл с подготвителни групи към създадената през 1955 год. Школа по изкуствата.

Ансамбълът е гордост за Етрополе, но той прославя като цяло българското народно творчество на много фестивали в България и чужбина. С изключителна жар и любов самодейците изливат душата си в музика, песен и танц и успяват да събудят
чувство на гордост, че сме етрополци, че сме българи.

В периода 1959-1962 год. ръководител на танцовия състав е Георги Дицов. От 1962 г. до 1979 г. със състава работи Иван Стоименов Янков - Шурето. Той е и първият, който се опитва да направи ансамбъл с хор, оркестър и танцов състав. През този период съставът има много богат репертоар. През 1968 год. за кратко време ръководител на танцовия състав е Тодор Маринов. Други ръководители са: Васил Терзийски /1972-1973 год./, Пенка Филипова / 1979-1981 год./, Илия Радев / 1982-1990 г./, Даниела Иванова / 1995-1996 год./. От 1984 год. до 1990 г. главен художествен ръководител на състава е Ради Радев. Стоян Стоянов е главен художествен ръководител в периода 1998-2008 год. Сегашният ръководител Калинка Пушкарова работи с танцовия състав от 1989 год.

Създаден е многообразен репертоар и са подсигурени костюми за различните танцови постановки. В програмата са включени различни по форма камерно-сюжетни, тематични и дивертисментни танцови композиции. Техни автори са едни от най-утвърдените имена в българската хореография: Маргарита Дикова, Кирил Харалампиев, Иван Тодоров, Борис Вълков, Димитър Манов, Христо Димитров, Кирил Дженев и др.
Важна част от ансамбъла е и неговия оркестър, съставен от български народни музикални инструменти – кавал, гъдулка, акордеон и тъпан.

В резултат на натрупания опит етрополският ансамбъл участва в редица фолклорни фестивали в България и чужбина(Куба, Мексико, Никарагуа, Коста Рика, Гърция,Ирак, Холандия, Турция, Белгия, Чехия, Франция , Германия, Сърбия, Италия, Унгария и др.
купи тениска
Купи тениска
"За българския танц"

Костадин Варимезов гайда
Костадин Варимезов
гайда

Димитър Манов - хореограф
Димитър Манов
хореографArtBF.comФолклорна танцова панорамаArtBF.comBalkanfolk.comСамодейни танцови ансамбли Българска народна носия