ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

Народно Читалище "Тодор Пеев - 1871"
Библиотека

Библиотеката се помещава на площ около 400 кв.м., в която функционират три отдела - Заемна за възрастни, Читалня и Детски отдел, като всеки отдел разполага със собствено книгохранилище. Библиотеката притежава 66 хиляди тома литература. През последните години постъпленията на книги бяха значително повече, тъй като се включихме в проекти под надслов „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”.
Сега читателите на библиотеката са над 1800.
Библиотеката при читалището бе включена в Програма „Глобални библиотеки” етап 2009. В края на 2010г. получихме 13 компютри, 1 лаптоп, 1 проектор, 1 мултифункци-онален принтер с ксерокс, скенер и факс. В читалнята и детския отдел са обособени работни места за читателите. С компютрите за потребителите, с достъпа до Интернет и онлайн информация, нашата библиотека придобива нов, по-модерен облик, утвърждава се като средище на информация,комуникация, знание, култура. Провеждат се беседи с цел запознаване с библиотеката, книгите, работа с речници и справочници, четене-маратон, срещи-разговори, творчески портрети, часове - „Урок по родолюбие”, „Книгата и аз” и др. И то често със съответната презентация. Така успешно съчетаваме традиционните форми за работа с читателите с възможностите, които ни предоставят новите информационни и комуникативни технологии, стараейки се да провокираме интерес към библиотеката и книгата.

купи тениска
Купи тениска
"За българския танц"

Костадин Варимезов гайда
Костадин Варимезов
гайда

Димитър Манов - хореограф
Димитър Манов
хореографArtBF.comФолклорна танцова панорамаArtBF.comBalkanfolk.comСамодейни танцови ансамбли Българска народна носия